GEMOVA

GEMOVA är ett projekt med syfte att ta fram GENERELLA MODELLER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSINFRASTRUKTUR för områden med vattenbrist vid kust, på öar eller på landsbygden. GEMOVA finansieras av LEADER STOCKHOLM

Anslagstavla

Direktlänk till remissen för GEMOVA

2024-04-11

Hej, klicka här för att komma direkt till dokumenten


Remiss GEMOVA

2024-04-11

Hej!

om du är intresserad av att delta i remissomgången av GEMOVA projektet, kan du ladda ned dokumenten från dokument/projekt.

Projektet GEnerella Modeller för småskaliga lösningar för Vatten och Avlopp går in i sin sista etapp och vi vill gärna få dina synpunkter. Synpunkterna mailar du till info@vatteninfo.com senast den 30 april 2024.

Har du frågor? Maila till samma adress eller ring konsulten Amelia Morey Strömberg på 08 428 431 51


GEMOVA Nyhetsbrev nr 1

2023-07-21

Kära projektmedlemmar, arbetsgrupper  och intressenter,

Vi är glada att dela med oss av de senaste framstegen och uppdateringarna från GEMOVA Det har varit en händelserik vår,  och vi vill tacka er alla för ert engagemang och stöd. Här är några av de höjdpunkter som vi vill dela med er:

Framsteg i projektet

Vi har handlett ett examensarbete på kandidatnivå från Högskolan i Kristianstad med titeln  ”Förutsättningar för gemensamma VA-lösningar i Stockholms skärgård: Studie av ön Ornö”. Den mycket kompetenta Margarita Judina från Fakulteten för naturvetenskap har gjort ett mycket bra jobb och vi kommer att kunna använda många av slutsatserna från exjobbet till att strukturera nästa etapp i modelluppbyggnaden som är att hitta gemensamma faktorer för olika områden samt unika faktorer i varje område. Margaritas arbete går att läsa här.

Vi har startat en projekthemsida gemova.se, där vi börjar lägga in nyheter och dokument, vill du komma in i sidan för att läsa flera dokument än de publika så kan du skriva till någon i utredningsgruppen för att få tillgång till sidans alla delar. Men redan i de offentliga delarna finns det matnyttig information. I menyn högst upp till höger kommer flera dokument att publiceras.

Vi har i samarbete med firman GEOVETA tagit fram ett dokument om hur vatten beter sig i berg. Den finns att läsa under dokument, där finns också en presentation av projektet.

Möt vårt team

Projektägare BLU;genom Bo Gidlöf och Per Persson  Björkö Landsbyggdsutveckling,

Ansvarig konsult Amelia Morey Strömberg från Vatteninfo Sverige AB 

Kommunicera med oss!

Jag vill gärna uppmana er att maila eller ringa till mig, ansvarig konsult Amelia Morey Strömberg genom  amelia@vatteninfo.com, eller 08 428 431 51,  om ni har frågor om projektet och om ni vill få besök av någon i projektledargruppen

  Kommande evenemang:

Vi ser fram emot svaren på enkterna vi skickade till alla i projektgruppen, enkäterna kommer att analyseras och analysen kommera tt anvndas i kommande aktiviteter.

Vi ska utföra en förenklad geoteknisk undersökning i Björkö för att kunna se om den ger de svaren som behövs i projektets analys av dricksvattentillgångar.

Den 22 augusti har vi först ett möte med leverantörer av dricksvattenteknik och sedan ett möte för alla intresserade samfälligheter och grupper som vill veta mer om vad som krävs för att säkerställa dricksvattentillgångar. Är du intresserad av att delta, anmäll dig på kalendern i Vatteninfo.com eller maila till info@gemova.se

Vi kommer även att ta upp frågan om återanvändning av gråvatten och regnvatten och presentera modellen “två rör in tre rör ut”.

Feedback välkomnas!

Jag vill gärna uppmana er att ge oss feedback om projektet, dess framsteg och eventuella förbättringar ni skulle vilja se. Ni kan kontakta oss i Teamet via amelia@vatteninfo.com

Tack för ditt stöd

Jag vill tacka dig för att du är en del av vårt projekt och för att du tar dig tid med nyhetsbrevet.

Vi ser fram emot en framgångsrik fortsättning av GEMOVA projektet och vill återigen tacka alla som har bidragit till att göra detta möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Projektteamet, BLU och Vatteninfo


Om Gemova

2023-06-27

Projektet startade som en fråga

Hur kan landsbygden och speciellt kust- och öar utvecklas hållbart trots dricksvattenbrist, motstridiga vattenntressen och ett krångligt regelsystem med olika tolkningar i olika kommuner?

BLU som vill utveckla Björköbygden startade projektet med stöd av Stockholms landsbygds utvecklingsorgan LEADER. 

I en första etapp letade Björkö intressanta partners till projektet eftersom lösningarna bör kunna tillämpas i hela regionen. Det ledde till flera kontakter med Möja och Ornö, två öar som identifierades med varierande grad av behov och varierande grad av redan bra lösningar. Det gjorde att projektet fick möjlighet att hitta intressanta exempel och intressanta objekt för fältstudier.

Det visade sig att det fanns intresse för samverkan, och det ledde till ett första möte 2022 för att undersöka intresset inför ansökan om finansiering av projektet.

Ur ansökningshandlingarna:

“Björkö, Möja och Ö i Haninge skärgård vill samverka för framtida utveckling av bebyggelse för permanent- och fritidsboendeboende, arbete, service, kultur och fritid i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse. Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för byggande av småskaliga VA-lösningar i områden med begränsad tillgång på grundvatten och där saltvatteninträngning kan befaras. Målet är att ta fram Generella Modeller för småskaliga VA-lösningar som är allmängiltiga och ger stöd till alla som verkar för utveckling av skärgård och landsbygd.”

Det konkreta resultatet av projektet ska vara:

  1. En manual om hur man ska gå tillväga för att analysera behoven i området med enkla checklistor för att gemensamma lösningar ska kunna uppnås
  2. Ett upphandlingsunderlag med nödvändig dokumentation inför upphandling av gemensamma lösningar.

 

När vi i projektet pratar om gemensamma lösningar menar vi att lösningen söks och upphandlas gemensamt men det kan handla om regelrätta gemensamhetsanläggningar (vattenverk och reningsverk) men även individuella lösningar som upphandlas gemensamt för bättre ekonomi och service.

Projektägare

Björkö Landsbygdsutveckling

Möjaskärgårdens Företagarförening

Ornöborna

Kalender

Här visas kommande kalenderhändelser.